کابل مبدل ۱ به ۲ AUX مدل Warmstor (به زودی)

به زودی
  • رابط AUX
  • طول کابل 20 سانتی متر
  • درگاه 3.5 میلی متری